*Hopon Hopoff HCM - Dinh - Bảo tàng

Công ty Ảnh Việt
Vé bao gồm: Vé xe buýt đỏ 2 tầng, vé dinh, vé bảo tàng
Trong vé đã bao gồm
  • Vé vào cổng Dinh Độc LậpVé vào cổng và tham quan Dinh Độc Lập
  • Vé vào cổng Bảo Chứng Tích Chiến TranhVé vào cổng và tham quan Bảo Chứng Tích Chiến Tranh

Thông tin chi tiết

Chưa có thông tin mô tả chi tiết
Tổng cộng
Người lớn
1 799 000đ
Trẻ em (từ 2 tới dưới 11 tuổi)
1 299 000đ