Khởi đầu hành trình cùng Nexbus

Tour phổ biến
img
SPECIAL

Từ350 000đ

img
NEW

Từ300 000đ

Công ty Ảnh Việt
4H Hopon Hopoff HCM (TE 3-11)
4H Hopon Hopoff HCM
Lượt mua 583
img
NEW

Từ50 000đ

img
NEW

Từ400 000đ

Công ty Ảnh Việt
24H Hopon Hopoff HCM (TE 3-11)
24H Hopon Hopoff HCM
Lượt mua 165
img
SPECIAL

Từ100 000đ

Công ty Ảnh Việt
1H Hopon Hopoff HCM (TE 3-11)
Tham quan 1 vòng thành phố Hồ Chí Minh
Lượt mua 45655
img
SPECIAL

Từ50 000đ

Công ty Ảnh Việt
1H Hopon Hopoff HCM (TE dưới 2)
Tham quan 1 vòng thành phố Hồ Chí Minh
Lượt mua 5362
img
SPECIAL

Từ150 000đ

Công ty Ảnh Việt
1H Hopon Hopoff HCM (Người lớn)
Tham quan 1 vòng thành phố Hồ Chí Minh
Lượt mua 592128
img
SPECIAL

Từ149 000đ

Công ty Ảnh Việt
*Hopon Hopoff HCM - Dinh Doc Lap
Vé bao gồm: Vé xe buýt đỏ 2 tầng và vé vào Dinh Độc Lập
Lượt mua 5631
img
SPECIAL

Từ500 000đ

img
NEW

Từ

Công ty Ảnh Việt
Vé vào cổng Dinh Độc Lập
Vé vào cổng và tham quan Dinh Độc Lập
img
NEW

Từ6 600 000đ

Công ty Ảnh Việt
1H Hopon Hopoff HCM - Đặc biệt
Dịch vụ được thuê nguyên xe thăm quan thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 1 giờ
Lượt mua 5
img
NEW

Từ200 000đ

Xí Nghiệp Xe Buýt Yên Viên
VÉ DAILY CITY TOURS (4H)
TRẺ EM TỪ 5 - 11 TUỔI (KID 5 TO 11)
Lượt mua 769
img
NEW

Từ1 299 000đ

Công ty Ảnh Việt
*Hopon Hopoff HCM - Dinh - Bảo tàng
Vé bao gồm: Vé xe buýt đỏ 2 tầng, vé dinh, vé bảo tàng