Khởi đầu hành trình cùng Nexbus

Tour phổ biến
img
SPECIAL

Từ150 000đ

Công ty Ảnh Việt
1H Hopon Hopoff HCM (Người lớn)
Tham quan 1 vòng thành phố Hồ Chí Minh
Lượt mua 276466
img
SPECIAL

Từ350 000đ

img
NEW

Từ300 000đ

img
NEW

Từ150 000đ

img
NEW

Từ400 000đ

img
SPECIAL

Từ100 000đ

Công ty Ảnh Việt
1H Hopon Hopoff HCM (TE 3-11)
Tham quan 1 vòng thành phố Hồ Chí Minh
Lượt mua 3192
img
NEW

Từ50 000đ

Công ty Ảnh Việt
1H Hopon Hopoff HCM (TE dưới 2)
Tham quan 1 vòng thành phố Hồ Chí Minh
Lượt mua 635
img
SPECIAL

Từ149 000đ

Công ty Ảnh Việt
*Hopon Hopoff HCM - Dinh Doc Lap
Vé bao gồm: Vé xe buýt đỏ 2 tầng và vé vào Dinh Độc Lập
Lượt mua 4952
img
SPECIAL

Từ500 000đ

img
NEW

Từ50 000đ

Công ty Ảnh Việt
Vé vào cổng Dinh Độc Lập
Vé vào cổng và tham quan Dinh Độc Lập
img
NEW

Từ6 600 000đ

Công ty Ảnh Việt
1H Hopon Hopoff HCM - Đặc biệt
Dịch vụ được thuê nguyên xe thăm quan thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 1 giờ
Lượt mua 4