*Hopon Hopoff HCM - Dinh Doc Lap

Công ty Ảnh Việt
Vé bao gồm: Vé xe buýt đỏ 2 tầng và vé vào Dinh Độc Lập
Trong vé đã bao gồm
  • Dinh độc lậpVé tham quan Dinh độc lập
    Ban quản lý Dinh Độc lập
Chưa có thông tin mô tả chi tiết
Tổng cộng
Adult
199 000đ
Child
149 000đ